گناهی بزرگ انجام دادم اما به شکر خدا توبه کردم

یک نت ـ گناهی بزرگ انجام دادم اما به شکر خدا توبه کردم ولی همش اون افکار پلید شیطانی بامن هست چه کنم واقعا پشیمانم اما افکار مرا اذیت میکند
گناه

یک نت ـ گناهی بزرگ انجام دادم اما به شکر خدا توبه کردم ولی همش اون افکار پلید شیطانی بامن هست چه کنم واقعا پشیمانم اما افکار مرا اذیت میکند
________________________________

اینکه خود را در زلال توبه شتستشو داده اید، جای خرسندی است، سعی کنید همچنان بر عهد و توبه خود استوار باشید.

از انجا که توضیحات شما ناقص است و اطلاعی از محتوای افکار شما نداریم، ارائه پاسخ دقیق میسر نیست.

به صورت کلی پیشنهاد می شود از تنهایی و بیکار بودن اجتناب کنید و بدون حساسیت نشان دادن به این افکار ( حساسیت نوعی تمرکز است و ممکن است باعث تشدید این افکار شود )، سعی کنید با تغییر موقعیتف توجه برگردانی کنید. یعنی ذهن خود را با حفظ خونسردی آرامش با موضوعی دیگری درگیر کنید.

منبع: کانال رسمی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

 

افزودن یک دیدگاه جدید