دچار اضطراب روحی شدم

یک نت ـ از اضطراب روحی شدید رنج میبرم این اضطراب باعث مشکلات زیادی برای بنده شده است ب طوری که مدام فکرم درگیر این مشکل است و با وجود اینکه بنده دارای استعداد خیلی خوبی هستم
اضطراب

یک نت ـ دختری هستم ۲۲ساله وحافظ قران و از اضطراب روحی شدید رنج میبرم این اضطراب باعث مشکلات زیادی برای بنده شده است ب طوری که مدام فکرم درگیر این مشکل است و با وجود اینکه بنده دارای استعداد خیلی خوبی هستم ب خاطر این اضطراب هیچ پیشرفتی در زندگی خود نمی بینم و دچار افسردگی شدیدی شدم و هیچ انگیزه ای برای ادامه ی زندگی ندارم چون دچار یک ترس عجیبی شدم ک نمی تونم ب هیچ یک از خواسته ی های زندگیم برسم|

از جمله ازدواج کردن
__________________________________
پاسخ:

علی رغم اینکه شما فردی با استعداد و از توفیق حفظ قران برخوردار هستید اما متاسفانه شرایط روانی باعث آزار و نگرانی شما شده است.

اضطراب و افسردگی شما ممکن است زمینه ارثی داشته باشد و یا ناشی از سختگیری و توقعات بالای والدین و یا خود شما باشد. لازم است بیش از گذشته قدر خود را بدانید و برای خود و موفقیتهایتان ارزش و منزلت بالاتری قائل شوید.

لازم است اهداف قابل دسترس برای خود تعریق کنید و از سختگیری، بلندپروازی و انتظارت کاذب از خود اجتناب کنید. چنین انتظاراتی انگیزه شما را از بین می برد.

توجه داشته باشید که اضطراب و افسردگی قابل رفع و درمان است و از طرفی شما در شرایط سنی مناسبی هستید که همچنان برای سالهای دیگر فرصت ازدواج برای شما باقی است. بنابراین ضرورت دارد از منفی بافی اجتناب کنید.

در کنار رعایت موارد فوق پیشنهاد می شود، سطح فعالیتهای مفرح را افزایش دهید، از تنهایی و بیکاری اجتناب کنید، احساسات خود را با دیگران بازگو کنید، نگرانیهای خود را بنویسید، ورزش و هنر را دنبال کنید و..

در صورتی که همچنان شرایط فوق را تجربه کردید، برای تسریع در روند بهبودی برای مصرف دارو به متخصص مراجعه نمائید.

منبع: کانال رسمی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎