روز به روز دارم عصبی تر میشم

یک نت ـ روز به روز دارم عصبی تر میشم، سرهرچیزبی معنی باهمه ی اعضای خانوادم دعوام میشه بعدش کلی عذاب وجدان میگیرم واستغفاروتوبه
عصبی

یک نت ـ من دختر جوانی هستم که روز به روز دارم عصبی تر میشم، سرهرچیزبی معنی باهمه ی اعضای خانوادم دعوام میشه بعدش کلی عذاب وجدان میگیرم واستغفاروتوبه،هر چقدرهم دعاوتوسل به خدا میکنم اصلا درست نمیشه فایده ای نداره،همه رو از خودم می رنجونم. لطفا راهنماییم کنیدچیکارکنم که بتونم این خشم وتندخوییمو کناربذارم.

پاسخ:

از توضیحات شما برمی آید که این وضعیت شما را ناراحت و خسته کرده است. در این رابطه به نکات زیر توجه نمائید؛

_ صرف دعا برای مدیریت هیجانات کافی نیست، بلکه لازم است در کنار دعا تلاش و تمرین لازم در این زمنیه را فراموش نکنید

_ تحریک پذیری و زودرنجی در بسیاری موارد به توقعات بالا از دیگران برمی گردد. فرد زود رنج توقع دارد تا دیگران خطا نکنند و مطابق با سلیقه او رفتار کنند. در حالی که باید پذیرفت افکار دیگران با ما فرق دارد، ضمن اینکه افرادی که ما با آنها تعامل داریم افرادی عادی هستند که خطا می کنند. بنابراین سطح توقعات خود را از دیگران کاهش دهید.

_ ضرورت دارد تا میزان توقع و انتظار را از خود نیز کاهش دهید، از خطاهای خود فاجعه نسازید و اشتباه و نقص در کارها را امری طبیعی بدانید. بنابراین خود را ببخشید و با خود مهربانتر باشید.

_ برای مدیریت خشم و هیجان از قانون تدریج استفاده کنید. بنابراین سعی کنید به صورت تدریجی از میزان و شدت عصبانیت خود کم کنید. مثلا اگر روزی ۳ مرتبه و با درجه ۲۰ عصبانی می شوبد تصمیم بگیرید فعلا ۲ مرتبه و با درجه ۱۷ عصبانیت خود را بروز دهید.

_ تلاش کنید تا با برنامه ریزی، ساعات و فعالیتهای متنوع اجتماعی، هنری، ورزشی، علمی و مذهبی داشته باشید تا زمینه بروز هیجانات به صورت سالم فراهم شود. شما نیازمند تفریحات سالم بیشتری هستید.
_ به هنگام عصبانیت وضعیت خود را تغییر دهید.

_ از تلقین منفی خودداری و تلقین مثبت را جایگزین نمائید.

_ سعی کنید بجای پرخاش از بیان احساس و رابطه کلامی برای بیان ناراحتی خود استفاده کنید.

_ در مواردی زودرنجی و عصبانیت ممکن است بیانگر مسئله ای خلقی نظیر اضطراب یا افسردگی باشد. بنابراین در این رابطه با یک روانشناس گفتگو کنید.

منبع: کانال رسمی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎