آیا توبه شخص زناکار پذیرفته میشود؟

یک نت ـ توبه شخص زناکار / شخصی چندین سال قبل زنا کرده والان چندین سال هست توبه کرده است.
توبه

یک نت ـ شخصی چندین سال قبل زنا کرده والان چندین سال هست توبه کرده سوالش این هست چرا با اینک توبه کرده تو این چندین ساله هرزگاهی یاد گناهی که کرده افتاده و اشک میریزد و استغفارمیکند فکر میکند ک حتما خدا او را نبخشیده که این گناه کبیره یادآوری می شود علت این چیست؟

آیا خدا اورا نبخشیده است؟

پاسخ:

کسی که از صمیم قلب توبه کرده باشد، حتما بخشیده شده.

اما این نگرانی و استغفار مجدد، اصلا چیز بدی نیست. بلکه باعث می شود همیشه زمانی را که مورد خدعه شیطان واقع شده و فریفته شد را از خاطر نبرده و او را دشمن تر بدارد.

به شرطی که این ناراحتی به افراط کشیده نشده و موجب خلل در زندگی عادی او نشود. هر چیزی حتی ناراحتی از گناه و خوف از خدا، اگر از حالت اعتدال خارج شود، مشکل ساز خواهد شد. حتی این نگرانی بیش از حد ممکن است شیوه جدید شیطان برای ناامید کردن او از رحمت الهی باشد. به این سبب که به او القا کند که گناه تو بزرگتر از این بوده که خدا ببخشد و هرگز بخشیده نمی شوی و ...

با تمام وجود سعی کنید از افراط کردن در همه چیز خودداری بفرمایید که مشکلات بزرگی را به همراه خواهد داشت.

موفق باشید

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎