دوست دارم فرزندانم مذهبی باشند

یک نت ـ خیلی دلم میخواهد که فرزندانم مذهبی بشوند از مشاوران مذهبی زیادی. راهنمایی گرفتم ولی موفق نبوده ام.
جلسه امتحان

یک نت ـ سلام من دو فرزند دارم. هیجده. وبیست سال. دختر و پسر خیلی دلم میخواهد که مذهبی بشوند از مشاوران مذهبی زیادی. راهنمایی گرفتم ولی موفق نبوده ام.

دخترم از سوم دبستان چادر پوشید مدرسه راهنمایی و دبیرستان به مدرسه مذهبی رفت پسرم مدرسه راهنمایی مذهبی طرف دبیرستان علامه حلی چهار.

پسر م دانشگاه آزاد واحد مرکزی رشته مهندسی عمران است.

بطور کلی اخلاق ش عوض شده دنبال تفریح  دوست های غیرمذهبی و دختر م حرفهایی می زند مغزم صوت می کشد. لطفا مرا راهنمایی فرمایید.
 

پاسخ:

با سلام و تشکر بسیار متأسفیم که شما درگیر چنین احساساتی شده اید به هر حال توصیه ما این است که فقط و فقط برای فرزندان شما مادری داشته باشید و بدون هر گونه قید و شرط شما باید فرزندان خودتان را با آغوش باز و محبت نامشروط پذیرش کنید.

قطعا شما نباید به معلم اخلاق و یا یک نصحیت کننده در نگاه و تصور فرزندان قرار بگیرید.

دغدغه شما بیشتر به وضعیت روانی و نگرانی و تا حدی وسواس فکری و مذهبی شما برمی گردد که باید با یک روان شناس درمیان بگذارید

موفق باشید.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎