پسرم دیگر نماز نمی خواند !!

یک نت ـ پسری دارم ۲۰ساله که وقتی دبستان میرفت نمازش را میخواند حتی به مسجد میرفت ومحرم در روضه ها زیاد گریه میکرد.
نماز

یک نت ـ من پسری دارم ۲۰ساله که وقتی دبستان میرفت نمازش را میخواند حتی به مسجد میرفت ومحرم در روضه ها زیاد گریه میکرد.

و از وقتی به راهنمایی رفت وضعش تغییر کرد دیگر نماز نمیخواند.واعتقاداتش به صفر رسیده.ومن و پدرش نمیتوانیم با او صحبت کنیم.میترسیم کم بیاوریم .

اصلا برای خدا پیامبر امامان و دین ارزش قائل نیست.من با او حرف نمیزنم که خدای نکرده به ائمه توهین نشه .

البته پدرش خیلی میگوید نماز بخوان.حالا از شما کمک میخواهم .درضمن پسر حرف گوش کنی است.هر کار که من وپدرش بگوییم انجام میدهد.ببخشید این مشکلو نمیتونستم توجمع بیان کنم .

پاسخ:

با سلام و تحیت

ترک نماز پسرتان موضوعی چند بعدی است و می تواند از عوامل متعددی ناشی شود که پرداختن به انها در این مجال میسر نیست.

دوستان وی و محیط از جمله تعیین کننده ترین ابعاد هستند که می بایست جهت اصلاح این امور به فرزندتان کمک شود.

البته همانگونه که اشاره نمودید تذکر و نصیحت زیاد می تواند باعث مشکلات بیشتری شود، بنابراین سعی کنید با رفتار و الگوی عملی خود و پدر، وی را به نماز دعوت کنید.

در منزل شرایطی ایجاد کنید که گاهی از اوقات مراسمهای مذهبی داشته باشید و از ایشان بخواهید دوستان خود را در این مراسم دعوت کند.

حضور در زیارتگاهها و سفرهای زیارتی نیز می تواند زمینه بینش بیشتر وی را فراهم کند.

ممکن است به اقتضای سن برای وی شبهاتی پدید امده باشد که لازم است با ارجاع به کارشناس مذهبی برای رفع این شبهات به وی کمک کنید.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎