|تصاویر| سواحل دریای خزر در تعطیلات

یک نت ـ تصاویر حضور گردشگران در سواحل دریای خزر را در تعطیلات تابستانی نشان می دهد.(عکاس: غلامرضا رضایی )
سواحل دریای خزر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎