عکس/ مرگ یک مشهدی در تصادفی عجیب

یک نت ـ صبح پنجشنبه مردی لای در خودروی خود ماند و جان باخت. بر اساس گفته شاهدان محلی، خودروی بنزی که در بلوار هاشمیه مشهد پارک شده بود، به علت سراشیبی خیابان ناگهان به حرکت درآمد و راننده میانسال به سرعت خود را به خودرو رساند. او سعی کرد خودرو را متوقف کند اما همزمان خودرو به درخت برخورد کرد و راننده بین در ماشین و درخت جان خود را از دست داد.
تصادف

منبع:صراط

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎

کد وبلاگ