|عکس| تصادف وحشتناک پراید و پیکان

یک نت ـ سرعت بالای پراید و برخورد با پیکان که باعث واژگونی پراید و برخورد با تیر شد
تصادف

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎