|عکس| عبور نفس گیر از روی طناب

یک نت ـ بعضی از مسابقه هایی که در گوشه و کنار دنیا برگزار می شوند ریسک بالایی دارند.
طناب

یک نت ـ تصویر زیر شرکت کننده در حین عبور از طناب در رقابت بندبازی که در تایجو-چجیانگ،چین- برگزار شد را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎