|تصاویر| آثار تحسین برانگیز یک هنرمند

یک نت ـ هر هنرمندی روش خاصی را برای بیان زیباییهای تلمبار شده در ذهنش دارد.البته این افراد گاه زشتی ها هم را به زیباترین شیوه مطرح می کنند تا شاید هشداری باشد برای تماشاچیان آن.
هنرمند

"جیمه مولینا" در آثار خود که نوعی مجسمه سازی است از چوب استفاده می کند.

او پس از تراش چوبها،آنها را نقاشی می کند و سپس به جای مو از میخ برای آراستن آنها استفاده می کند.

نکته جالب مجسمه بازشدن این سرهای چوبی است که وقتی باز می شوند هرکدام چیزی در داخل دارند و به اعتقاد سازنده آن محتویات رنگی یا خاکستری در حقیقت ذهن آدمهاست.

 

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,مجسمه

کلمات کلیدی: 

دیدگاه‌ها

خیلی جالبه
  • +۱۶
  • -۱۶

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎