(عکس) کریس رونالدو در تهران

یک نت ـ تصویر زیر شخصی را که بسیار شبیه به کریس رونالدو است را نشان می‌دهد.
کریس رونالدو

بدل کریس رونالدو در مترو تهران:

عکسی در فضای مجازی دست به دست می چرخد و شخصی را بسیار شبیه به کریس رونالدو(Cristiano Ronaldo) در متروی تهران نشان می‌دهد.

عکس بدل کریس رونالدو در مترو تهران

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎