(تصاویر) بازیکنان ملوان بر سرمزار مهرداد اولادی

یک نت ـ بازیکنان و مربیان تیم فوتبال ملوان امروز بر سر مزار مهرداد اولادی حاضر شدند.
مهرداد اولادی

بازیکنان و مربیان تیم فوتبال ملوان انزلی امروز بر سرمزار مهرداد اولادی بازیکن فقید تیم خود حاضر شدند.

تصاویری از این حضور را در زیر مشاهده می‌کنید:

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎