عکس خانه مهرداد اولادی در انزلی

یک نت ـ عکس خانه مهرداد اولادی در انزلی/ جمعی از هواداران ملوان،بنری برای تسلیت درگذشت مهاجم این تیم مقابل خانه اش نصب کردند.
مرگ مهرداد اولادی

یک نت ـ پس از درگذشت ناگهانی مهرداد اولادی،بنری از سوی هواداران ملوان در مقابل خانه او در انزلی نصب شد.

خانه مهرداد اولادی در انزلی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎