(تصاویر) زندگی خانواده کرمانشاهی با مارها

یک نت ـ رخی از افراد حتی از اسم مار هم ترس دارند و به نوعی برای بسیاری از افراد مار خطرناک و ترس آور است اما در روستای فیروزه از توابع شهرستان روانسر استان کرمانشاه خانواده ای زندگی می کنند که سالهاست با مار همنشینی دارند.
مار

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎