دختری که با او هستم خیلی عاشقش هستم

یک نت ـ دختری که با او هستم خیلی عاشقش هستم. او هم مرا خیلی دوست دارد؛ اما روابطی که قبل از من داشته همیشه ذهنم را اذیت می‌کند. واقعاً دوستش دارم؛ اما مانده‌ام چه کار کنم؟
عاشق

دختری که با او هستم خیلی عاشقش هستم. او هم مرا خیلی دوست دارد؛ اما روابطی که قبل از من داشته همیشه ذهنم را اذیت می‌کند. واقعاً دوستش دارم؛ اما مانده‌ام چه کار کنم؟ ممنون.

جواب:

سلام
توجه شما به این عیب با وجود عشقی که دارید خوب است. البته بعد از ازدواج که کمی هیجانات شما کاهش پیدا می‌کند، ممکن است این مسأله خودش را بیشتر نشان بدهد و او را گناهکار بدانی. البته به این نکته هم باید دقت داشته باشید که برخی از دخترها به قصد ازدواج با پسری دوست می‌شوند، ولی به هر دلیلی این رابطه به جدایی ختم می‌شود. به هر حال اگر دختری به قصد ازدواج با پسری دوست شده باشد، می‌شود مطمئن بود که این رابطه بعد از ازدواج هم تمام می‌شود و با فرد دیگری هم رابطه برقرار نمی‌کند؛ اما اگر بعد از چند بار رابطه و جدایی دختر فاسد شده باشد، به این راحتی نمی‌شود به او اعتماد کرد و بیشتر باید احتیاط کنید.

پس اگر واقعاً بدانید: ۱- رابطه‌اش برای ازدواج بوده. ۲- فاسد هم نشده. ۳- توبه هم کرده ۴- از طرفی، قلبتان هم به پاکی او مطمئن باشد. ۵- رفتار شک بر انگیزی هم از او نبینید. در این صورت ازدواج با ایشان اشکالی نخواهد داشت.

موفق باشید

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎