ازدواج با پسری که هنوز سربازی نرفته است

یک نت ـ ازدواج با پسری که هنوز سربازی نرفته است / چرا به کسی که سربازی نرفته زن نمی دهند؟
سربازی

چرا به کسی که سربازی نرفته زن نمی دهند؟

سلام/ من دختری را می‌خواهم؛ اما وقتی به مادرش می‌گویم قبول نمی‌کند. حرفش این است که وقتی دختر من این همه خواستگار خوب دارد، دخترم را به کسی نمی‌دهم که هنوز سربازی نرفته و دانشجو است و هیچی ندارد. آدم زحمت کشی هم هستم و بسیار تلاش می‌کنم به امید اینکه وضع مالیم بهتر شود. هر بار هم که مادرم تماس گرفته، مادرش ایشان را سنگ روی یخ کرده؛ تا حدی که دیگر رویم نمی‌شود به مادرم بگویم با این خانم تماس بگیرد. خیلی دوست دارم باز هم با مادر این دختر رو در رو صحبت کنم؛ اما همه می‌گویند بس نیست این همه خفت و خواری؟! یک راهی جلوی پام بگذارید. خواهش می‌کنم کمکم کنید.

 این حرفی که مادرش زده ظاهراً منطقی است. خودت را جای او بگذار. اگر فرضاً خواهرت خواستگارهایی با وضع مالی و شرایط خوب زیادی داشته باشد و کسی با شرایط تو به خواستگاریش بیاید چه می‌گویی؟ آیا به صرف اینکه طرف، آدم زحمت کشی است و تلاشش را می‌کند، به امید اینکه بعداً بهتر شود راضی می‌شوی که خواهرت با او ازدواج کند؟ پس وقتی خودت راضی نمی‌شوی از آنها هم نخواه که راضی شوند.
اینها را نگفتم که ناامیدت کنم و بگویم که از ازدواج با این دختر صرف نظر کن؛ بلکه خواستم بگویم به آنها هم حق بده که مخالفت کنند. بنابراین در شرایط فعلی انتظار نداشته باش که با ازدواج شما موافقت کنند. کسب موافقت آنها از دو راه ممکن است:

اول قانع شدن از راه استدلال؛ یعنی از راه دلیل آوردن بتوانی یک طوری مادرش راقانع کنی که ازدواج شما با همدیگر مشکل ساز نخواهد شد. برای این کار باید خودت یا کس دیگر با مادرش صحبت کنی و به او بگوئی که مسائل مالی اصل نیست؛ بلکه اصل در زندگی این است که دختر و پسر به هم بخورند و با هم تناسب فکری اعتقادی اخلاقی رفتاری داشته باشند؛ چون اگر این تناسب باشد با کمبود مالی راحت کنار می‌آیند و وقتی با توکل به خدا حرکت کنند خدا هم کمک می‌کند و تدریجاً زندگی‌شان بهتر می‌شود. در مورد سربازی هم مشکل چندانی پیش نمی‌آید؛ چون طبق قانون، کسی را که متاهل باشد به راههای دور نمی‌برند و شاید شبها هم بتواند در منزل کنار همسرش باشد. بنابراین اگر تناسب طرفین برای شما محرز است با ازدواج موافقت کنید.

اگر راه اول جواب نداد یا نتوانستی انجامش دهید، از راه اصرار محترمانه وارد شوید و این قدر ادامه بدهید تا راضی شوند. فکر هم نکنید که خفیف می‌شوید؛ چون اگر بخواهید فکر این چیزها را بکنید زود خسته می‌شوید. پس باید در این وادی محکم و استوار باشید تا بتوانید موفق شوید و از حرف شنیدن ابایی نداشته باشید و این قدر اصرار کنید که به اصطلاح طرف را از رو ببرید و راضی شود.

موفق باشید 

منبع:welayatnet.com

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎