(عکس) چــــــه یخــــی زده این ماشــــین

یک نت ـ فصل زمستان با جذابیت های خاص خودش همراه است و روی دادن اتفاق های عجیب و دیدنی در فصل سرما دور از انتظار نیست.
 ماشــــین-یخ زده

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎