(تصاویر) لباس سفیر کامبوج و همسرش در تهران

یک نت ـ «پیچخون پانها» سفیر جدید آکرودیته کشور کامبوج در تهران در دیدار با رئیس جمهور روحانی، استوارنامه خود را تقدیم کرد. در دیدار همسر سفیر کامبوج نیز حضور داشت.
رئیس جمهور

عکس/ لباس سفیر کامبوج و همسرش در تهران عکس/ لباس سفیر کامبوج و همسرش در تهران عکس/ لباس سفیر کامبوج و همسرش در تهران عکس/ لباس سفیر کامبوج و همسرش در تهران

منبع:فرهنگ نیوز

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎