ازدواج با خواستگار قلیانی

یک نت ـ خواستگاری دارم، که دین و ایمان، اخلاق، شرافت خانوادگی اش و ... بطور نسبی خوب هست، لکن اهل قلیان کشیدن باشد، به او قاطعانه جواب رد بدهیم و یا بطور مشروط به او جواب بله بگوییم؟ لطفا راهنمایی کنید.
قلیان

یک نت ـ خواستگارم اهل قلیان است، چه پاسخی بدهم؟!

خواستگاری دارم، که دین و ایمان، اخلاق، شرافت خانوادگی اش و ... بطور نسبی خوب هست، لکن اهل قلیان کشیدن باشد، به او قاطعانه جواب رد بدهیم و یا بطور مشروط به او جواب بله بگوییم؟ لطفا راهنمایی کنید.

یکی از آسیب های جدی که جوانان را تهدید می کند، گرایش به دخانیات می باشد، برخی به خاطر تفریح  یا مسائل دیگر به کشیدن سیگار و قلیان و موارد دیگر عادت می کنند، چنین عادت های ناپسند، برای سلامتی انسان ضرر می رساند. خصوصا افرای که عادتشان به صورت اعتیاد به مواد مخدر می باشد، زندگی با این افراد واقعا سخت و دشوار خواهد بود.
حال نکته در این است که، اگرخواستگاری چنین عادتی را دارد، جواب و برخورد منطقی نسبت به این رفتار چگونه باید باشد؟

اما در مواردی مثل سیگار و قلیان، که آنچنان تخریب کننده نیست، خیلی مشکل ساز نمی شود، و اگر کسی به این مسئله حساس باشد، می تواند جواب مشروطی بر ترک این عادت داشته باشد.

اگر کسی فقط اهل قلیان هست و سایر خصوصیات خوب را برای ادامه زندگی را دارد، مسئله خیلی مشکل ساز برای زندگی نیست، منتها اگر برای شما کشیدن قلیان و سیگار مسئله مهمی است می توانید او را مشروط بگذارید که ترک کند.
اما اگر غیر از قلیان به چیزهای دیگری مثل مواد مخدر ( کراک، شیشه، و...) عادت دارد، برای فردی که حوصله و قدرت توانایی کنار آمدن با این مسئله را ندارد، بهتر است از ابتدا جواب رد دهد.

منبع:welayatnet.com

دیدگاه‌ها

بله بكو رفته رفته يادش ميره
  • +۳۱
  • -۳۰
باید ظرط مصرف مواد جزء عقد نامه باشد، روزی یک بست پرداخت شود
  • +۲۷
  • -۱۸

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎