(تصاویر) اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقی

یک نت ـ مرحله جدید طرح امنیت اخلاقی بعدازظهر سه شنبه در خیابانهای تهران اجرا شد. عکس : حسین رزاق نژاد
حجاب

تصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقیتصاویر/ اجرای مرحله جدید طرح امنیت اخلاقی

دیدگاه‌ها

واقعا متاسفم برای این اراذل اوباش های غرب زده ی فریب خورده ...اینها بی حجاب نیستند اینها فاحشه اند .
  • +۲۸
  • -۴۲
مشکل مملکت ما اینا نیستن آرش جان...

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎