(عکس) رژه زیر صفر چینی

یک نت ـ رژه زیر صفر چینی/ رژه سربازان چینی در شهر موهه در شمال شرق چین.
رژه

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎