(عکس) سردار قاسمی بر سر مزار مدافع حرم

یک نت ـ تصویر زیر مربوط به حضور سردار سعید قاسمی با لباس نظامی قبل از عزیمت به سمت نجف اشرف بر سر مزار شهدای مدافع حرم است.
مدافع حرم

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎