فلسفه غسل

یک نت ـ غسل، پاک می‌کند، اما الزاماً تمیز نمی‌کند
فلسفه غسل

یک نت ـ شبهه: دوستی می‌گفت
غسل جمعه، چون اعراب تمیز نبودند
به واسطه آن که مجبور به حمام شوند;
مستحب شد;
الان اسراف است.

پاسخ:

آیا به دوست شما وحی جدیدی رسیده‌ است؟
آیا به قرآن، سنت و احادیث نوینی دست یافته است؟
آیا این دوست شما اصلاً مسلمان هست؟
اگر اسلام را قبول ندارد،
دیگر با غسل جمعه‌اش چه کار دارد؟!

اگر قبول دارد، در کجای اسلام آمده، که این استحباب
جهت تمیزی اعراب در شب جمعه است؟!

دوست شما،
احکام را نمی‌داند،
ولی وارد فلسفه احکام شده است!

دوست شما،
فرق تمیزی و پاکی را نیز نمی‌داند؛

آب روان در جوی،
اگر بو و طعمش تغییر نیافته باشد،
پاک است، اما تمیز نیست؛

الکل، تمیز کننده و میکروب‌کُش است،
اما پاک نیست؛

شستن دست و صورت
با آب گرم و لیف و صابون،
تمیز می‌کند، اما وضو نیست؛

غسل، پاک می‌کند،
اما الزاماً تمیز نمی‌کند؛

تیمم با خاک،
بدل از وضو و غسل می‌باشد،
پاک کننده است؛
اما خاک تمیز نیست؛

مشکل این است که
ناباورها و نیز تنبل‌ها،
سریعاً خود را در مقام اجتهاد دیده؛
و مرتب احکام و فلسفه‌ی احکام
را صادر و بیان می‌کنند!
البته برخی نیز از این مستحبات شروع می‌کنند
تا به واجبات برسند.
چرا که اگر غسل مستحب
به خاطر کثیفی اعراب بوده باشد،
فلسفه غسل واجب نیز همین می‌شود.

و نتیجه مطلوب آنها،
کنار گذاردن وضو و غسل،
و جایگزینی شستشو با آب و صابون و ... می‌باشد.
مثل تمامی غیر مسلمان‌ها.

کاری نداریم که اصلاً چنین دوستی دارید،
یا این همان متد جدید، دوستم گفت، همکلاسی گفت، استادم گفت و ... می‌باشد؛

به دوست خود بگویید که
شما ابتدا به واجبات و محرمات توجه کن؛
غسل جمعه مستحب است،
اما واجب است که
از خودت دین‌سازی نکنی؛
احکام و فلسفه‌ی احکام نبافی،
که شدیداً حرام است.

بفرمایید از مصادیق بارز اسراف
تلف کردن عمر خود و دیگران،
و سخن گفتن در مورد چیزی است که
به آن علم نداری.

شیطان کارش را خوب بلد است.
هوشیار و بصیر باشیم.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎