دختری دارم ۲۳ ساله نماز نمی خواند چکار کنم ؟

یک نت ـ بی شک دختر شما هم طعم خواندن و هم نخواندن نماز را چشیده است و در این سن، شما از نظر شرعی و روان شناختی هیچ گونه وظیفه ای نسبت به ایشان در مورد نماز و... ندارید.
 نماز

یک نت ـ معمولا هر رفتاری یک نقطه آغازی دارد و بستگی به شرایط بیرونی ممکن است حذف، تغییر یا تشدید شود. موضوع رفتارها و باورهای مذهبی هم در انسان ها از این قاعده مستثنی نیست و شما باید با نگاهی به تاریخچه ای باورهای مذهبی دخترتان علت این مقاومت علیه باورهای مذهبی را جستجو کنید به طور کلی در خانواده هایی که پدر و مادر از مهارت های لازم برای سوق دادن فرزندانشان به رفتارها و باورهای مذهبی مانند نماز و....، برخوردار نیستند، فرزندانشان دچار آسیب هایی در این زمینه می شوند. بنابراین نحوه تعامل والدین با فرزندان از ابتدای دوران کودکی تا کنون در رفتارهای مذهبی آنها تأثیر بسزایی دارد. مثلا والدین نمازخوانی که خود دچار اختلافات و بگو مگو های شدید زناشویی هستند به طور غیر مستقیم نوعی بدبینی را نسبت به مذهب به فرزندان القا می کنند. یا سخت گیر های مذهبی در زمانی که فرزند تکلیفی ندارد و یا نحوه انتقال مفاهیم مذهبی در زمان بلوغ در رشد مذهبی فرزندان نقش مهمی دارد شما با توجه  به تاریخچه گذشته تا کنون و بررسی ریشه رفتار ایشان به راهکارهای زیر دقت فرمایید:


۱- بی شک دختر شما هم طعم خواندن و هم نخواندن نماز را چشیده است و در این سن، شما از نظر شرعی و روان شناختی هیچ گونه وظیفه ای نسبت به ایشان در مورد نماز و... ندارید.
۲- سعی کنید رابطه مادر - فرزندی خودتان و به طور کلی رابطه انسانی تان را در سطوح بسیار بالا با دختران حفظ کنید و از نصیحت کردن های مکرر و پیوسته که باعث فاصله بین شما و دخترتان می شود پرهیز کنید و سعی کنید مکالمات عاطفی و خوش و بش های مادر -دختری در مورد موضوعات مختلف داشته باشید.
۳- سعی کنید محیط زندگی از نظر ظاهری و روان شناختی جذاب کنید.
۴- نقاط مثبت و خوبی های دختران را با شدت تمام مطرح کنید و خود ارزشمندی و عزت نفس ایشان را بالا ببرید.
۵- برای بهبود یافتن تهدیدها و تحقیر های احتمالی گذشته  تا مدتی حداقل یک ماه هیچ صحبتی مستقیم در باره رفتارهای مانند نماز و... نداشته باشید.
۶- ساعات ها و زمان هایی که ایشان خودانگیخته مشغول به نماز و یا سایر رفتار های مذهبی می شوند را با واکنش بالای هیجانی ، ایشان را تشویق کنید و پاداش دهید.
۷- برای اطلاع بیشتر، دخترتان را به یک مشاور مذهبی ارجاع دهید. شماره ۰۹۶۴۰ بخش مشاوره مركز ملي پاسخگويي پیشنهاد می شود.

منبع : شهر سوال

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎