عصمت امامان

یک نت ـ حتما باید امام معصوم باشد و از آنجایی که عصمت امری ظاهری نیست تا مردم تشخیص دهند چه کسی معصوم است لذا تعیین امام تنها بر عهده خداوند است
 عصمت امام

یک نت ـ سوال: شما روافض دیگه شورشو در آوردید ای میگید اماما معصومند اگه راست میگید فقط یه روایت از کتبتون بیارید؟

پاسخ:

علامه مجلسی در بحار الانوار شریف بابی را گشوده است در لزوم عصمت امامان و روایاتی که در این باره آمده است را ذکر می کند

بحار الانوار،ج۲۵ ص۱۹۱ باب ۶

امام سجاد فرمود:

"حتما باید امام معصوم باشد و از آنجایی که عصمت امری ظاهری نیست تا مردم تشخیص دهند چه کسی معصوم است لذا تعیین امام تنها بر عهده خداوند است"

معانی الاخبار،صدوق،ص۱۳۲

امام صادق فرمود:

"پیامبران وجانشینان آنان هیچ گناهی برای آنان نیست چرا که انان معصوم ومطهر از گناه هستند"

خصال،صدوق،ج۲ ص۶۰۸

امام علی فرمود:

"خداوند امر به اطاعت اولی الامر ( امامان) کرده است چرا که آنان معصوم ومطهر هستند وامر به معصیت خدا نمی کنند"

علل الشرایع،صدوق،ج۱ ص۱۲۳

پیامبر گرامی فرمود:

"من وعلی وحسن وحسین ونه نفر از فرزندان حسین مطهر ومعصوم هستیم"

کمال الدین،صدوق،ج۱ ص۲۸۰

❗️دراین مورد روایات فراوان است که در مقداری که ذکر شد کفایت است

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎