از کجا بدانم دوست پسرم قصد ازدواج دارد؟

اگر واقعا پسری قصد ازدواج با دختری را داشته باشد، معمولا قصد خود را بیان می‌کند و سعی می‌کند تا در اولین فرصت به خواستگاری دختر مورد علاقه خود برود،
دوست پسر

یک نت ـ خوشبین نبودن به نیت پسران در برقراری روابط

اگر واقعا پسری قصد ازدواج با دختری را داشته باشد، معمولا قصد خود را بیان می‌کند و سعی می‌کند تا در اولین فرصت به خواستگاری دختر مورد علاقه خود برود، امّا وقتی فرد صرفا بدنبال ایجاد رابطه است و قصد و منظور خودش را بیان نمی‌کند، نمی‌توان به نیت او خوشبین بود.

مانند این دخترخانم که در محل کار، از سوی همکارش(مرد) پیام‌های نامرتبطی دریافت می‌کرد که صرفا از آن بوی برقراری رابطه و دوستی برمی‌آمد.

به هرحال، اینگونه روابط پرخطر، نامعلوم و بدون هدف را هیچ‌گاه نمی‌توان به دیده‌ی مثبت نگریست.

لذا در چنین شرایطی که دخترخانم‌ها احیانا از سوی آقاپسرها پیام‌های نامرتبطی دریافت می‌کنند که صرفا بدنبال برقرار روابط پرخطر هستند، بهتر است از دادن هرگونه پاسخ به آنان خودداری کرده، تا به این ترتیب طرف مقابل ناامید شود و اگر هم واقعا نیت طرف مقابل از اینگونه روابط، به هدف ازدواج بوده باشد، با پاسخ دادن منفی(البته به صورت منطقی) دخترخانم به اینگونه روابط، طرف مقابل سعی خواهد کرد به طُرق رایج عرفی و شرعی جهت ازدواج اقدام کند.

بنابراین در اینگونه روابط برقرار کردن، اگر واقعا قصد و هدف طرف مقابل، خیر بوده و نیتی جز ازدواج نداشته باشد، لازم است بداند که هرچیزی راهی و هر راهی روشی دارد و نیازمند عمل به راه و رسم آن روش است، لذا می‌بایست به صورت رسمی اقدام کند.

امّا اگر قصد طرف مقابل از اینگونه روابط، چیزی غیر از ازدواج و بدنبال صرفا رابطه پرخطر باشد که در اینصورت با پاسخ ندادن دخترخانم به درخواست‌های او، بعد از مدتی ناامید خواهد شد و دست از سر او خواهد برداشت.

باید توجه داشت؛ دادن پاسخ‌ از سوی دخترخانم به طرف مقابل می‌تواند جسارت او را بیشتر کند و بیشتر حریص شود که می‌تواند هرطوری شده دختر موردنظرش را بدست آورد.

البته اگر این مسأله در محیط کاری پیش آمد، بهتر است دخترخانم حتی المقدور نسبت به طرف مقابل(همکار مرد)، واکنش منفی از خود نشان ندهد، بلکه منطقی و قاطعانه به طرف مقابل بگوید که؛ "به هیچ وجه اهل دوستی و روابط خارج از عرف و شرع نیستم و اگر شما هدف دیگری دارید(ازدواج) بهتر است از راه و روش رایج آن( که عرفی و شرعی است) اقدام کنید."

این برخورد منطقی و قاطعانه از سوی دخترخانم همانطور که گفته شد، موجب می‌شود که طرف مقابل اگر واقعا بدنبال دوستی و رابطه بوده، با این برخورد قاطعانه دخترخانم، کم کم نسبت به او ناامید شود و دست از سر او بردارد، اگر هم واقعا هدف و نیت خیری داشته باشد، این برخورد منطقی دخترخانم، جا برای امیدواری طرف مقابل ایجاد می‌کند که از طُرق رایج عرفی و شرعی جهت رسیدن به هدف خود (که ازدواج است) استفاده کند.

منبع: jonbeshnet.ir

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎