چه چيزهايي در اعتكاف حرام يا مكروه است ؟

چه چيزهايي در اعتكاف حرام يا مكروه است ؟ آيا شانه زدن ، استفاده از عطر و نگاه كردن درآيينه حرام است ؟
اعتكاف

یک نت ـ چه چيزهايي در اعتكاف حرام يا مكروه است ؟ آيا شانه زدن ، استفاده از عطر و نگاه كردن درآيينه حرام است ؟

پاسخ: پنج چيز بر معتكف حرام است:

اول: تمتّع از همسر، خواه به جماع باشد يا لمس و بوسيدن بنابر احتياط.

دوم: استمنا، بنابر احتياط، هر چند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبه با همسر.

سوم: بوييدن عطريات و بوهاي خوش ، هر چند با قصد لذت نباشد.

چهارم: خريد و فروش ، بلكه مطلق تجارت ، در صورتي كه ضرورتي در كار نباشد.

پنجم: جدال بر سر مسائل ديني يا دنيوي ، به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت.

بنابراين، شانه زدن و نگاه كردن در آيينه جايز است ، اما استفاده از عطر حرام است.

در مورد چيزهايي كه بر معتكف مكروه است ، بايد به طور كلي بگوييم: پرداختن به امور دنيوي و مطالعات مربوط به آن مكروه است.(۱)

پي نوشت:
۱. توضيح المسائل مراجع ، ج ۲ ص ۸۰۴ ملحقات رسالهء آيت اللّه مكارم شيرازي.

منبع: پاسخگو

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎