شرايط صحت اعتكاف چيست؟

شرايط صحت اعتكاف چيست؟ اگر اعتكاف با حق شوهر منافات داشت، با اجازه او باشد.
اعتكاف

یک نت ـ شرايط صحت اعتكاف چيست؟

 ۱. معتكف عاقل باشد.

 ۲. با قصد قربت باشد.

 ۳. اعتكاف حداقل سه روز متوالى باشد.

 ۴. از مسجد بدون عذر خارج نشود.

 ۵. در يكى از مساجد چهارگانه و يا مسجد جامع شهر باشد. (مساجد چهار گانه عبارت است از: مسجد الحرام، مسجد نبوى (مدينه)، مسجد كوفه و مسجد بصره)

 ۶. اگر اعتكاف با حق شوهر منافات داشت، با اجازه او باشد.

 ۷. اگر اعتكاف باعث اذيت و آزار پدر و مادر شود، با اجازه آن دو باشد. (۱)

 پي نوشت:
۱. توضيح المسائل مراجع ، احکام اعتکاف

منبع: پاسخگو

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎