اعتراف رییس دانشگاه اصفهان (عکس)

تصویر نامه‌ای مربوط به سال ۱۳۴۰ در سربرگ دانشگاه اصفهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که قابل تامل است. در این نامه رییس وقت دانشگاه اصفهان خطاب به وزارت فرهنگ (وزارت علوم فعلی) نوشته است
اعتراف

یک نت ـ اقرار رییس دانشگاه اصفهان به اشتباه خود

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎