مهریه خمس دارد ؟

آیا پولی که خانم ها بابت مهریه می گیرند خمس دارد؟
مهریه

یک نت ـ آیا پولی که خانم ها بابت مهریه می گیرند خمس دارد؟

پاسخ: آیات عظام: امام خمینی، خامنه ای، مکارم، سیستانی، وحید خراسانی و صافی گلپایگانی:

مهریه ای خانم ها خمس ندارد. (۱)

آیت الله شبیری زنجانی: مهری که زن در ازدواج دائم می گیرد خمس ندارد ولی بنابر احتیاط واجب، مهری که زن در ازدواج موقّت می گیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. (۲)

پی نوشت:

۱. توضیح المسائل مراجع، ج۱، سؤال ۱۷۵۴؛ آیت الله خامنه ای، اجوبة الإستفتائات، سؤال ۸۵۹ ؛ آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۷۶۲.

۲. آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۷۶۳. 

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎