عنکبوتی که مار شکار کرد (عکس)

یک نت ـ مردی در استرالیا از عنکبوتی فیلمبرداری کرده که زیر یک خودرو ماری را می‌گیرد و آن‌را به داخل تورش می‌کشد.
عنکبوت

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎