آیا از زكات ميتوان براي ازدواج پسر استفاده كرد؟

احکام,احکام زکات,زکات,ازدواج,ازدواج با پول زکات,استفاده از زکات برای ازدواج پسر,احکام جدید
زكات

یک نت ـ آیا از زكات مي توان براي ازدواج پسر استفاده كرد؟

پاسخ: به نظر امام خمینی، آیت الله خامنه ای، آیت الله نوری همدانی، و آیت الله فضال لنکرانی، اشكال ندارد و پدر مي¬تواند به پسرش زكات بدهد كه براي خود زن بگيرد. (1)

و به نظر آیت الله صافی گلپایگانی، اگر پسر متمکن از ازدواج نباشد، پدر می¬تواند از زکاتش بدهد که پسرش زن بگیرد. (2)

و به نظر آیت الله شبیری زنجانی، اگر فرزند نیاز به ازدواج داشته باشد و نتواند ازدواج کند و پدر هم از نظر مالی نتواند برای پسرش زن بگیرد می تواند از زکاتش برای پسرش زن بگیرد. (3)

و به نظر آیت الله سیستانی، پدر می تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد. (4)

و به نظر آیت الله وحید خراسانی، اگر پسر احتیاج به زن گرفتن داشته باشد، پدر می تواند زکات خود را به پسر بدهد که زن بگیرد. (5)

پی نوشت:
1. توضيح المسائل مراجع، ج2، م 1951 و ذیل آن.
2. آیت الله صافی، توضیح المسائل، م 1959.
3. آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م 1959.
4. آیت الله سیستانی، توضیح المسائل، م1914.
5. آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، م 1959.

منبع : سایت پاسخگو

 

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.