حکم نذر کردن دختران بدون اجازه پدر

آیا دختران برای نذر کردن باید از پدر اجازه بگیرند؟
 نذر

یک نت ـ آیا دختران برای نذر کردن باید از پدر اجازه بگیرند؟

پاسخ: دختران می توانند بدون اجازه پدر نذر کنند. اگر فرزند - دختر یا پسر- بدون اجازه پدر نذر کند، نذرش صحیح است و باید به نذر خود عمل نمایند. (۱)

پي نوشت:

۱. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله ۲۶۴۶( نظر رهبری در این مسأله مطابق با فتوای امام خمینی می باشد).

منبع : سایت پاسخگو

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎