تصاوير/ گنج ۶۰۰ میلیون دلاری در انباری

كشف ده ها خودروی اسقاطی در یک انباری در فرانسه سوژه روز رسانه ها شد.در این میان خودروهای مکشوفه برندهای مطرحی همچون مازراتی، فراری، بوگاتی و پورشه دیده می شود.
گنج

یک نت ـ کشف ده ها خودروی اسقاطی در یک انباری در فرانسه سوژه روز رسانه ها شد.در این میان خودروهای مکشوفه برندهای مطرحی همچون مازراتی، فراری، بوگاتی و پورشه دیده می شود.

در این انبار قدیمی که به تازگی کشف شده حدود ۱۰۰ خودروی قدیمی یافت شده که کارشناسان برآورد اولیه قیمت این خودروها را ششصد میلیون دلاراعلام کرده اند.در این میان برخی خودروهای قابل استفاده نیز کشف شده است.

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

گنج 600 میلیون دلاری در انباری! +عکس

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎