تصاوير/ نمیخوام اینجا باشم (طنز)

بعضی از پدر و مادرها گاهی در زندگی با فرزندشان، صحنه‌های عجیب و گاه خنده‌داری را ایجاد می‌کنند.
ني ني

یک نت ـ بعضی وقتها در زندگی با فرزند دلبند خود از روی عمد یا غیر عمد صحنه‌های خنده‌دار، جالبی و گاهی خطرناک را ایجاد می‌کنیم که تا چندین سال و حتی تا آخر عمر این خاطرات را نمی‌توانیم فراموش کنیم.

 

 

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎