عکس/ سوال محمدرضا گلزار از هوادارانش

محمدرضا گلزار با انتشار اين عکس نوشته: «صبح همه به خير. چقدر در طول روز خدا را شکر مي کنيد؟»
محمدرضا گلزار

یک نت ـ محمدرضا گلزار با انتشار اين عکس نوشته: «صبح همه به خير. چقدر در طول روز خدا را شکر مي کنيد؟»

کلمات کلیدی: 

دیدگاه‌ها

وقتي چمنزار زندگيم خالي از سكنه شد آنجا بود كه سبزترين حضور را حس كردم خدا
  • +۲۴
  • -۲۸
بعضي وقتا خدا وقتي چيزي راازما ميگيردمتوجه ارزش ان چير ميشويم پس قدر ان چيز هايي را كه داريد بدانيد بعضي از انسان ها ارزوهايشان خاطرات شما است همواره خدا را شكر كنيد
  • +۲۵
  • -۲۲
بعضي وقتا وقتي چيزي را از دست مي دهيم تازه متوجه ارزش ان چيز ميشويم مطمن باشيد بعضي از خاطرات شما ارزوهاي ديگران است پس همواره خدا راشكر كنيد
  • +۱۸
  • -۲۳

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎