عكس/ چت با نامحرم همراه با شكلك هاي عاشقانه

آیا چت کردن در چت روم هایی که پیام ها و شکلک های عاشقانه مانند بوسه در آن رد و بدل میشود، برای مردان و زنان متاهل و مجرد حلال است؟
چت

یک نت ـ آیا چت کردن در چت روم هایی که پیام ها و شکلک های عاشقانه مانند بوسه در آن رد و بدل میشود، برای مردان و زنان متاهل و مجرد حلال است؟

آیا چت کردن در چت روم هایی که پیام ها و شکلک های عاشقانه مانند بوسه در آن رد و بدل میشود، برای مردان و زنان متاهل و مجرد حلال است؟

چت کردن با نامحرم با این خصوصیات، جایز نیست و حرام می باشد.

بطور کلی دوستی با نامحرم و ابراز محبت با او حرام است.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎