عكس/ ازدواج با شراب خوار

احكام ازدواج با فرد شراب خوار,ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟
شراب خوار

یک نت ـ ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟

ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟

√ پاسخ:

حرام نیست، کراهت شدیده دارد و مذموم است.

(ر.ک استفتائات امام (ره)، ج۳، ص۱۲۶، س۱۲۶)

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎