زلزله نسبتا شدیدی تبریز را لرزاند

یک نت ـ زلزله نسبتا شدیدی تبریز را لرزاند
زلزله نسبتا شدیدی تبریز را لرزاند

زلزله نسبتا شدیدی دقایق پیش تبریز را لرزاند.

براساس این گزارش، هنوز از شدت این زمین لرزه و مکان آن گزارشی نشده است.

به دنبال این زمین لرزه برخی مردم تبریز هراسان به خیابان‌ها فرار کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎