اينم از فستیوال کتک کاری! +عکس

یک نت ـ اينم از فستیوال کتک کاری! +عکس
اينم از فستیوال کتک کاری! +عکس

اينم از فستیوال کتک کاری! +عکس

کمونه: تاکاناکوی، نام فستیوالی در کشور پرو و مرسوم در بین قبایل روستایی آن است .

این فستیوال که بصورت سالانه برگزار می شود و در آن افرادی که با یکدیگر خصومت شخصی دارند با استفاده از قدیمی ترین روش برای حل مشکل یعنی کتک کاری و زد و خورد، آن را برطرف می کنند.
 

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎