تصاويري باور نكردني از مردي كه صورتش به عقب بر مي گردد

یک نت ـ تصاوير باور نكردني از مردي كه صورتش به عقب بر مي گردد
تصاويري باور نكردني از مردي كه صورتش به عقب بر مي گردد

تصاويري باور نكردني از مردي كه صورتش به عقب بر مي گردد

تاپ ناپ: شاید در نگاه اول تصور کنید که این عکس ها فتوشاپ اند ولی در حقیقت اینطور نیست. این عکسها  مارتین الکتروفورز را نشان می دهد که بیشتر به مرد جغدی معروف بوده است.

این مرد میتوانسته سر خود را ۱۸۰ درجه بچرخاند. او متولد سال ۱۸۸۶ بوده است. تصاویری از او را در این آلبوم مشاهده میکنید.
 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎