زلزله بم را لرزاند

یک نت ـ زلزله بم را لرزاند
 زلزله بم را لرزاند

این زمین‌لرزه در ساعت ۱۴ و ۵۸ دقیقه و ۵۲ ثانیه و در عمق ۱۵ کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.

موقعیت مرکز این زلزله در عرض ۲۹.۱۶ شمالی و ۵۸.۲۸ شرقی گزارش شده.

این زلزله در فاصله ۹ کیلومتری مرکز بم گزارش شده است.

تاکنون از خسارت‌های احتمالی گزارشی دریافت نشده است.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎