دانلود مداحی و نوحه سليم موذن زاده محرم 99

دانلود نوحه های سيلم موذن زاده محرم 98,نوحه آذري,نوحه تركي,اوخشاما,روضه آذري,روضه تركي,دانلود روضه آذري،تركي,نوحه آذري محرم 98,نوحه سليم موذن زاده,نوحه محرم 98 حاج مهدي خادم,نوحه محرم 98 مهدي قرباني,نوحه محرم 95

محرم 92،91 با صداي سليم موذن زاده + دانلود

نوحه آذری محرم 95 با صداي سليم موذن زاده و نوحه خوانان آذري + دانلود

1. سلیم موذن زاده

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم

1در راه شام 1 717.91 KB2در راه شام 2 756.58 KB3در راه شام 3 2.36 MB4در راه شام 4 1.04 MB5در راه شام 5 1.97 MB6در راه شام 6 1.25 MB7در راه شام 7 1.51 MB8در راه شام 8 907.91 KB9حضرت علی اصغر 1 1.14 MB10حضرت علی اصغر 2 1.73 MB11حضرت علی اصغر 3 1.83 MB12حضرت علی اصغر 4 3.22 MB13حضرت علی اصغر 5 1.60 MB14حضرت علی اصغر 6 1.52 MB15حضرت علی اصغر 7 2.32 MB16حضرت علی اصغر 8 1.44 MB17حضرت علی اصغر 9 1.78 MB18حضرت علی اصغر 10 1.89 MB19عاشورا 1 2.61 MB20عاشورا 2 1.55 MB21عاشورا 3 2.44 MB22عاشورا 4 1.86 MB23عاشورا 5 1.46 MB24عاشورا 6 2.68 MB25عاشورا 7 3.38 MB26عاشورا 8 3.38 MB27عاشورا 9 1.95 MB28عاشورا 10 2.24 MB29عاشورا 11 1.67 MB30عاشورا 12 1.81 MB31عاشورا 13 5.61 MB32عاشورا 14 519.75 KB33حضرت علی اصغر 1 2.24 MB34حضرت علی اصغر 2 2.85 MB35حضرت علی اصغر 3 1.79 MB36حضرت علی اصغر 4 1.77 MB37حضرت علی اصغر 5 1.44 MB38حضرت علی اصغر 6 2.39 MB39حضرت علی اصغر 7 3.00 MB40حضرت علی اصغر 8 2.19 MB41حضرت قاسم بن الحسن 1 1.99 MB42حضرت قاسم بن الحسن 2 - فارسی 1.56 MB43حضرت قاسم بن الحسن 3 1.17 MB44حضرت قاسم بن الحسن 4 1.98 MB45حضرت قاسم بن الحسن 5 2.46 MB46حضرت قاسم بن الحسن 6 2.42 MB47حضرت قاسم بن الحسن 7 1.72 MB48حضرت قاسم بن الحسن 8 2.26 MB49حضرت قاسم بن الحسن 9 2.86 MB50حضرت زینب 1 - فارسی 2.54 MB51حضرت زینب 2 2.50 MB52حضرت زینب 3 2.33 MB53حضرت زینب 4 3.36 MB54حضرت زینب 5 1.18 MB55حضرت زینب 6 2.32 MB56حضرت زینب 7 4.17 MB57حضرت زینب 8 3.03 MB58حضرت زینب 9 2.35 MB59حضرت زینب 10 1.34 MB60وداع 1 - فارسی 1.19 MB61وداع 2 - فارسی 493.32 KB62وداع 3 2.29 MB63وداع 4 1,009.14 KB64وداع 5 924.75 KB65وداع 6 1.07 MB66وداع 7 1.10 MB67وداع 8 792.50 KB68حضرت علی اکبر 1 - عربی 954.03 KB69حضرت علی اکبر 2 - فارسی 1.11 MB70حضرت علی اکبر 3 1.25 MB71حضرت علی اکبر 4 915.05 KB72حضرت علی اکبر 5 631.99 KB73حضرت علی اکبر 6 1.26 MB74حضرت علی اکبر 7 1.03 MB75حضرت علی اکبر 8 308.42 KB76حضرت علی اکبر 9 1.54 MB77حضرت علی اکبر 10 2.36 MB78حضرت عباس 1 4.03 MB79حضرت عباس 2 1.38 MB80حضرت عباس 3 1.49 MB81حضرت عباس 4 2.06 MB82حضرت عباس 5 639.95 KB83حضرت عباس 6 748.93 KB84حضرت عباس 7 1.12 MB85حضرت عباس 8 689.75 KB86حضرت رقیه 1 379.85 KB87حضرت رقیه 2 1.22 MB88حضرت رقیه 3 1.41 MB89حضرت رقیه 4 677.20 KB90حضرت رقیه 5 2.12 MB91حضرت رقیه 6 2.24 MB92حضرت رقیه 7 542.50 KB93حضرت رقیه 8 1.72 MB94گلچین سینه زنی های قدیمی 1 1.87 MB95گلچین سینه زنی های قدیمی 2 963.42 KB96گلچین سینه زنی های قدیمی 3 979.95 KB97گلچین سینه زنی های قدیمی 4 977.50 KB98گلچین سینه زنی های قدیمی 5 1.42 MB99گلچین سینه زنی های قدیمی 6 772.20 KB100گلچین سینه زنی های قدیمی 7 2.17 MB101گلچین سینه زنی های قدیمی 8 591.69 KB102گلچین سینه زنی های قدیمی 9 3.20 MB103گلچین سینه زنی های قدیمی 10 620.67 KB104گلچین سینه زنی های قدیمی 11 1.59 MB105گلچین سینه زنی های قدیمی 12 841.28 KB106گلچین سینه زنی های قدیمی 13 1.66 MB107گلچین سینه زنی های قدیمی 14 1.20 MB108گلچین سینه زنی های قدیمی 15 1.58 MB109گلچین سینه زنی های قدیمی 16 1.73 MB110گلچین سینه زنی های قدیمی 17 1.83 MB111گلچین سینه زنی های قدیمی 18 2.15 MB112گلچین سینه زنی های قدیمی 19 1.20 MB113گلچین سینه زنی های قدیمی 20 2.55 MB114گلچین سینه زنی های قدیمی 21 1.65 MB115گلچین سینه زنی های قدیمی 22 542.81 KB116گلچین سینه زنی های قدیمی 23 1.83 MB117گلچین سینه زنی های قدیمی 24 1.89 MB118گلچین سینه زنی های قدیمی 25 1.13 MB119گلچین سینه زنی های قدیمی 26 2.37 MB120گلچین سینه زنی های قدیمی 27 1.13 MB121گلچین سینه زنی های قدیمی 28 3.03 MB122گلچین سینه زنی های قدیمی 29 1.40 MB123گلچین سینه زنی های قدیمی 30 2.14 MB124گلچین سینه زنی های قدیمی 31 1.42 MB125گلچین سینه زنی های قدیمی 32 1.83 MB126گلچین سینه زنی های قدیمی 33 2.43 MB127گلچین سینه زنی های قدیمی 34 1.41 MB128گلچین سینه زنی های قدیمی 35 1.27 MB129گلچین سینه زنی های قدیمی 36 1.10 MB130گلچین سینه زنی های قدیمی 37 903.63 KB131گلچین سینه زنی های قدیمی 38 1.01 MB132گلچین سینه زنی های قدیمی 39 1,023.42 KB133گلچین سینه زنی های قدیمی 40 1.10 MB134گلچین سینه زنی های قدیمی 41 2.42 MB135گلچین سینه زنی های قدیمی 42 2.14 MB136گلچین سینه زنی های قدیمی 43 2.49 MB137گلچین سینه زنی های قدیمی 44 1.74 MB138گلچین سینه زنی های قدیمی 45 5.77 MB139گلچین سینه زنی های قدیمی 46 4.85 MB140گلچین سینه زنی های قدیمی 47 3.04 MB141گلچین سینه زنی های قدیمی 48 1.63 MB142گلچین سینه زنی های قدیمی 49 3.32 MB143گلچین سینه زنی های قدیمی 50 1.69 MB

 

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.