دعوا و کنک کاری عوامل جریان انحرافی

یک نت ـ یک منبع آگاه از ضرب و شتم مدیر عامل این رسانه جریان انحرافی توسط (و ش) و (ه) خبر داد. جریان انحرافی تلاش می کند در هفته های پایانی حضور خود در رسانه مهم جریان انحرافی نیروهای رسانه ای این جریان را رسمی این موسسه مطبوعاتی کند.
جریان انحرافی

به گزارش "مجله اینترنتی یک نت" به نقل از شفاف؛ بالا گرفتن اختلافات در یک رسانه جریان انحرافی سبب کتک کاری در دفتر مدیر عامل این رسانه شد. شاهدان از صورت خونین مدیر عامل این رسانه خبر می دهند.

یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار شفاف از ضرب و شتم مدیر عامل این رسانه جریان انحرافی توسط (و ش) و (ه) خبر داد. جریان انحرافی تلاش می کند در هفته های پایانی حضور خود در رسانه مهم جریان انحرافی نیروهای رسانه ای این جریان را رسمی این موسسه مطبوعاتی کند. اختلاف بین مدیر عامل این رسانه جریان انحرافی و افراد نامبرده بر سر نام و تعداد افرادی است که باید با حکم مدیر عامل رسمی شوند.

این اقدام جریان انحرافی در حالی است که تعداد قابل توجهی از نیروهای قدیمی این مجموعه در آستانه سال نو از محل کار خود اخراج شده و قرارداد بقیه نیز به سه تا شش ماه کاهش پیدا کرد. 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎