دین و اندیشه

آن که چرخنده از او محور چرخ و فلک است اسلام میرزایی عید غدیر

حاج اسلام میرزایی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج اسلام میرزایی  آن که چرخنده از او محور چرخ و فلک است  خالق کون مکان مالک مٌلک مَلک است  مولودی عید غدیر اسلام میرزایی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های اسلام میرزایی دانلود مولودی های عید غدیر

جار میزنم حیدریم داد میزنم حیدریم اسلام میرزایی عید غدیر

حاج اسلام میرزایی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج اسلام میرزایی  جار میزنم حیدریم  داد میزنم حیدریم  نوکر آل علی ام  مولودی عید غدیر اسلام میرزایی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های اسلام میرزایی دانلود مولودی های عید غدیر

آفتاب و گذر قافله بود بادیه غلغله بود علی آیینه چی عید غدیر

 حاج علی آیینه چی
دانلود مولودی عید غدیر حاج علی آیینه چی  آفتاب و گذر قافله بود بادیه غلغله بود  مولودی عید غدیر علی آیینه چی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های علی آیینه چی دانلود مولودی های عید غدیر

دست دل میزنم به دامانت می سرایم برای چشمانت مهدی رسولی عید غدیر

حاج مهدی رسولی
  دانلود مولودی عید غدیر حاج مهدی رسولی  دست دل میزنم به دامانت می سرایم برای چشمانت  مولودی عید غدیر مهدی رسولی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های مهدی رسولی دانلود مولودی های عید غدیر

مولا علی مولا اسم علی تفسیر داره محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی   مولا علی مولا مولا علی مولا اسم علی تفسیر داره نور علی تکبیر داره  مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج محمود کریمی دانلود مولودی های عید غدیر

کعبه از کعبه اومده قبله از قبله اومده محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  کعبه از کعبه اومدهقبله از قبله زمزم از زمزم اومده علی از مکه اومدهسوغات سفر ولایت علی  مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج محمود کریمی دانلود مولودی های عید غدیر

دل ها اگر که بال برای تو میزنند محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی   دل ها اگر که بال برای تو می زنند هر شب سری به سمت سرای تو می زنند جبریل می شوند تمام کبوتران وقتی بال و پر به هوای تو میزنند  مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج محمود...

لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار  مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج محمود کریمی دانلود مولودی های عید غدیر

من عبد و مولا تو مولا علی علی مولا محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  من عبد و مولا تو مولا علی علی مولا  مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج محمود کریمی دانلود مولودی های عید غدیر

من جامه ی صبر خویش در عشق تو میدرم محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی   من جامه ی صبر خویش در عشق تو میدرم دیوانه حیدرم مست مسته قلندرم  مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج محمود کریمی دانلود مولودی های عید غدیر

ميرسد از منبر كوفه ندای او به گوشم محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
  دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی   ميرسد از منبر كوفه ندای او به گوشم كه ای تمام خلق عالم من امام العا لمينم من علی ام عالی ام دانای اسرار نهانم انجماراء سمايم  مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج...

حیدریم قلندرم مستم بندۀ مرتضی علی ھستم محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  حیدریم قلندرم مستم بندۀ مرتضی علی ھستم بسم رب الحیدر دلا باید که هردم یا علی گفت نه هر دم بل دمادم  مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج محمود کریمی دانلود مولودی های عید...

بدر یادش مانده آن روزی که می‌ لرزاندیش محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی بدر یادش مانده آن روزی که می‌ لرزاندیش آن رجزهایی که می‌خواندی و می‌ ترساندیش  مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج محمود کریمی دانلود مولودی های عید غدیر

ای شاه و مولا من مست قلندر مست قلندر محمود کریمی عید غدیر

 حاج محمود کریمی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  ای شاه و مولا من مست قلندر مست قلندر ای تاج تو آمده از سوی خالق بحر و بر   مولودی عید غدیر حاج محمود کریمی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های حاج محمود کریمی دانلود مولودی های عید غدیر

صفحه‌ها