دین و اندیشه

قسمتم نیست بال و پر بدهند سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

 سید مجید بنی فاطمه
  دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  قسمتم نیست بال و پر بدهند به من از آن طرف خبر بدهند  جگرم را وسط گذاشته ام به همه گفته ام نظر بدهند  به خدا گریه می کنی تا صبح شرح حال مرا اگر بدهند  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید: ...

صلی الله علیک یا ابا عبدالله سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

 سید مجید بنی فاطمه
 دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه صلی الله علیک یا ابا عبدالله  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های سید مجید بنی فاطمه دانلود مولودی های عید غدیر

شبه عشقه به پای دل نشستم سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

 سید مجید بنی فاطمه
 دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه شبه عشقه به پای دل نشستم شبه عشقه در و رو غم و غصه بستم   مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های سید مجید بنی فاطمه دانلود مولودی های عید غدیر

خبری آمد از خدای جلیل سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

 سید مجید بنی فاطمه
 دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  خبری آمد از خدایِ جلیل هان همه گوش ای اهالی ِ ایل خبری که از آن خبر دادند در صُحُف در زَبور در انجیل  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های سید مجید بنی فاطمه دانلود...

دلم غیر ایوان پناهی نداشت سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

 سید مجید بنی فاطمه
 دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه دلم غير ايوان پناهی نداشت دلم زائری بود و راهی نداشت دلم در بساطش جز آهی نداشت علی داشت آن را كه شاهی نداشت به دور امير كرم گشته ام صد و ده قدم در حرم گشته ام  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود...

همین گویم و گفته ام بارها سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

سید مجید بنی فاطمه
 دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه همی گویم و گفته ام بارها بود کیش من مهر دلدار ها پرستش به مستی است در کیش مهر برون اند زین جرگه هشیارها  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های سید مجید بنی فاطمه ...

حیدر علی مولا علی مولا علی مولا سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

 سید مجید بنی فاطمه
 دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه حیدر علی مولا علی مولا علی مولا تا صورت پیوند جهان بود علی بود  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های سید مجید بنی فاطمه دانلود مولودی های عید غدیر

قدم بزن ترانه خون رو ابرا سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

 سید مجید بنی فاطمه
  دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  قدم بزن ترانه خون رو ابرا توی آسمون قدم بزن بیا و بشمر ستاره ها رو تا صبح توی آسمون بمون قدم بزن  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های سید مجید بنی فاطمه دانلود مولودی های...

مست یه پیاله از کوثرم سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

 سید مجید بنی فاطمه
 دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه مست یه پیاله از کوثرم ای کاش خالی نمونه ساغرم من که دار و ندارم ساقی کوثره مهمونم در میخونشم  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های سید مجید بنی فاطمه دانلود مولودی های...

ذو الفقار تو دو دم دارد و عیسی یک دم سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

سید مجید بنی فاطمه
 دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  ذو الفقار تو دو دم دارد و عیسی یک دم پس اولوالعزم ز شمشیر تو یکدم عقب است  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های سید مجید بنی فاطمه دانلود مولودی های عید غدیر

تشنه عشقمو تو دریایی سید مجید بنی فاطمه عید غدیر

 سید مجید بنی فاطمه
 دانلود مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه تشنه عشقمو تو دریایی من روی خاکمو تو بالایی هر طرف می رسم تو پیدایی  مولودی عید غدیر سید مجید بنی فاطمه  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های سید مجید بنی فاطمه دانلود مولودی های عید غدیر

عالی علی معلا علی اعجاز دم مسیحا علی اسلام میرزایی عید غدیر

 حاج اسلام میرزایی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج اسلام میرزایی عالی علی معلا علی اعجاز دم مسیحا علی  مولودی عید غدیر اسلام میرزایی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های اسلام میرزایی دانلود مولودی های عید غدیر

ساقی به پیاله باده کم می ریزی اسلام میرزایی عید غدیر

 حاج اسلام میرزایی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج اسلام میرزایی ساقی به پیاله باده کم می ریزی این میکده را چرا به هم میریزی  مولودی عید غدیر اسلام میرزایی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های اسلام میرزایی دانلود مولودی های عید غدیر

هر نفسی که می کشم ذکر علی علی است اسلام میرزایی عید غدیر

حاج اسلام میرزایی
 دانلود مولودی عید غدیر حاج اسلام میرزاییهر نفسی که می کشم ذکر علی علی است  مولودی عید غدیر اسلام میرزایی  همچنین دانلود کنید:  جدید ترین مولودی های اسلام میرزایی دانلود مولودی های عید غدیر

صفحه‌ها