دین و اندیشه

بجون مادرت دلم تنگه برات منو ببر بازم آقا تا کربلات حمید علیمی ۳۱ خرداد ۹۷

حمید علیمی
دانلود مداحی جدید کربلایی حمید علیمی بمناسبت سالروز تخریب بقیع ۳۱ خرداد ۱۳۹۷بجون مادرت دلم تنگه براتمنو ببر بازم آقا تا کربلاتکی سینه میزنم تو اون صحن و سرات آقام حسینحرم پناه درد تنهای منهحرم همیشه خواب شب های منهحرم تموم دین و دنیای منهآقام حسین

نور ستاره ای شمع شب منه اسم تو همه جا روی لب منه بابا حمید علیمی ۳۱ خرداد ۹۷

حمید علیمی
دانلود مداحی جدید کربلایی حمید علیمی بمناسبت سالروز تخریب بقیع ۳۱ خرداد ۱۳۹۷نور ستاره ایشمع شب منهاسم تو همه جاروی لب منه باباشمع رفتهبدون تو خواب خوش در چشام ندیده

دلخوشیم روضه است آرزوم اینه حمید علیمی ۳۱ خرداد ۹۷

حمید علیمی
دانلود مداحی جدید کربلایی حمید علیمی بمناسبت سالروز تخریب بقیع ۳۱ خرداد ۱۳۹۷دلخوشیم روضه هست آرزوم اینهکه دامنت رو بگیرمیه روز بیاد که آقاجونمیون روضت بمیرممن میمیرم ولی این حسین حسیناست که برای من میمونهفقط این چشای دریاست که برای من میمونهاثر دعای زهراست که برای من میمونه

باز چشمام داره میباره آواره شدم آواره حمید علیمی ۳۱ خرداد ۹۷

حمید علیمی
دانلود مداحی جدید کربلایی حمید علیمی بمناسبت سالروز تخریب بقیع ۳۱ خرداد ۱۳۹۷باز چشمام داره میبارهآواره شدم آوارهسینه می زنم و میگمنوکر آقاش دوست دارهکربلا رویامهرویای شبهامهالتیام زخماماین اشک چشمامهباید بخونم از کرماز اربابم و حرممیگم با شور و هرولهاللهم الرزقنا حرم

آسمان است و زمین دور سرش می گردد محمود کریمی ۱۷ تیر ۹۷

محمود کریمی
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ حاج محمود کریمیآسمان است و زمین دور سرش می گرددآفتاب است و قمر خاک درش می گردد

قال الصادق عشاق حسین خون گریه کنید بر داغ حسین محمود کریمی ۱۷ تیر ۹۷

محمود کریمی
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ حاج محمود کریمیقال الصادق عشاق حسینخون گریه کنید بر داغ حسین

مردی غروب کرد وقتی افق شکست خورشید دیگری جای پدر نشست محمود کریمی ۱۷ تیر ۹۷

محمود کریمی
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ حاج محمود کریمیمردی غروب کرد وقتی افق شکستخورشید دیگری جای پدر نشست

از دلم یه کبوتر تا مزار تو پر زد بیقرار توام یا جعفر بن محمد محمود کریمی ۱۷ تیر ۹۷

محمود کریمی
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ حاج محمود کریمیاز دلم یه کبوتر تا مزار تو پر زدبیقرار توام یا جعفر بن محمد

خورشید پشت ابر پنهون بود خورشید از ابرها دلش خون بود محمود کریمی ۱۷ تیر ۹۷

محمود کریمی
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ حاج محمود کریمیخورشید پشت ابر پنهون بودخورشید از ابرها دلش خون بود

باز دوباره به هیئت رسیدیم روضه روضه خون شنیدیم مجتبی رمضانی ۱۷ تیر ۹۷

مجتبی رمضانی
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ حاج مجتبی رمضانیباز دوباره به هیئت رسیدیمروضه روضه خون شنیدیم

بر هم نزن نماز مرا بی هوا نزن مجتبی رمضانی ۱۷ تیر ۹۷

مجتبی رمضانی
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ حاج مجتبی رمضانیبر هم نزن نماز مرا بی هوا نزنحالا که میزنی جلوی آشنا نزن

به امید آمده ام خانه خرابم نکنی مجتبی رمضان ۱۷ تیر ۹۷

مجتبی رمضانی
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ حاج مجتبی رمضانیبه امید آمده ام خانه خرابم نکنیهمه کردند جوابم تو جوابم نکنی

بسوزون گناهمو با اشکای نم نمم حسین جان من از الان بفکر محرمم سید مجید بنی فاطمه ۱۷ تیر ۹۷

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ سید مجید بنی فاطمهغریبی می کنم با هر کسی کهبا این روضه با این گریه غریب استمن از قبل از تولد با تو بودمیه کاری کن که برگردم همین بسبسوزون گناهمو با اشکای نم نممحسین جان من از الان بفکر محرمم

میدونم منو این دنیا خیلی از تو دور کرده سید مجید بنی فاطمه ۱۷ تیر ۹۷

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید شهادت امام جعفر صادق (ع) یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ سید مجید بنی فاطمهمیدونم منو این دنیا خیلی از تو دور کردهگم کردم مسیر عشق کاری کن ورق برگرده

صفحه‌ها