دین و اندیشه

به هر جای این خاک زانو زدم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم به هر جای این خاک زانو زدم جواد مقدم محرم ۹۵ – روضه

ای که به رسول دو سرا اشبه ناسی جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم ای که به رسول دو سرا اشبه ناسی جواد مقدم محرم ۹۵ – زمینه

کربلای توئه قبلگاه منه جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم کربلای توئه قبلگاه منه جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

خوب گوش کن دارم در می زنم باز جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم خوب گوش کن دارم در می زنم باز جواد مقدم محرم ۹۵ – واحد

قسم به خاطره هایی که از نجف دارم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم قسم به خاطره هایی که از نجف دارم جواد مقدم محرم ۹۵ – شعرخوانی

خودتو به عالم معرفی کن جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم خودتو به عالم معرفی کن جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

نجف و حال و هوای زائرا دم سحر جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم نجف و حال و هوای زائرا دم سحر جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

لالایی لالایی لالایی گلم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم لالایی لالایی لالایی گلم جواد مقدم محرم ۹۵ – زمزمه و روضه

تو از بس زدی تو خیمه دست و پا جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم تو از بس زدی تو خیمه دست و پا جواد مقدم محرم ۹۵ – زمینه

گر آب ندارد پدر مظلومم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم گر آب ندارد پدر مظلومم جواد مقدم محرم ۹۵– شعرخوانی

من مادرم و هستیم رو پای تو میریزم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم من مادرم و هستیم رو پای تو میریزم جواد مقدم محرم ۹۵ – زمینه

تا که از عشق حسین نغمه ی دل سر دادم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم تا که از عشق حسین نغمه ی دل سر دادم جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

تو قبلمه یه عالمه جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم تو قبلمه یه عالمه جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

چیزی که می مونه برامون جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم چیزی که می مونه برامون جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

صفحه‌ها