دین و اندیشه

مست بودم گاه از هوشیار بودن بهتر است جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم مست بودم گاه از هوشیار بودن بهتر است جواد مقدم محرم ۹۵ – شعرخوانی

محرم اللهم ارنا الطلعه الرشیده جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم اللهم ارنا الطلعه الرشیده جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

یه روزی میون همین کوچه ها جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم یه روزی میون همین کوچه ها جواد مقدم محرم ۹۵ – زمینه

از کرب و بلا دل می پره سمت مدینه جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم از کرب و بلا دل می پره سمت مدینه جواد مقدم محرم ۹۵ – زمینه

سینه زنم من بی قرار قاسم بن الحسنم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم سینه زنم من بی قرار قاسم بن الحسنم جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

تا حرم من می خوام سفر کنم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم از تو روضه تا حرم من می خوام سفر کنم جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

حیدر شاه ولایت ، حیدر روح کرامت جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم حیدر شاه ولایت ، حیدر روح کرامت جواد مقدم محرم ۹۵ – زنجیرزنی

بی نواتم ، من خاکِ پاتم علی جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم بی نواتم ، من خاکِ پاتم علی جواد مقدم محرم ۹۵ – واحد

محرم علی است مرغ حقُ کعبه آشیانه ی اوست جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم علی است مرغ حقُ کعبه آشیانه ی اوست جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

علی است فرد نمودار خلقت کامل جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم علی است فرد نمودار خلقت کامل جواد مقدم محرم ۹۵ – شعرخوانی

یه جورایی انقدر مدیونتم جواد مقدم

جواد مقدم
 مداحی جدید محرم یه جورایی انقدر مدیونتم جواد مقدم محرم ۹۵ – زمینه

از روزی که بابامو از دست دادم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم از روزی که بابامو از دست دادم جواد مقدم محرم ۹۵ – شعرخوانی

هم هستی عموی منو هم پیرُ مرادم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم هم هستی عموی منو هم پیرُ مرادم جواد مقدم محرم ۹۵ – زمینه

عشقه تو گنجه قاورنم آقا جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم عشقه تو گنجه قاورنم آقا جواد مقدم محرم ۹۵ – شور

صفحه‌ها